Tabloid Issue

VOLUME 2 ISSUE 7 BUILD BUILD BUILD: ISANG TAON NG MGA PAGBABAGO