Tabloid Issue

VOLUME 2 ISSUE 4 KA PAENG MARIANO: ISANG MAGSASAKA PARA SA MAGSASAKA