Newsgraphics

ILALAAN ANG $40 MILYON NA IBINIGAY NG AUSTRALIA PARA SA REHABILITASYON NG MINDANAO